Thông tin Ban Quản lý đào tạo

  13/07/2017 07:00 AM  THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  1. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  * Chức năng: Ban Quản lí đào tạo là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II); tham mưu cho Giám đốc các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tuyển sinh, tổ chức tốt nghiệp tất cả các hệ đào tạo của Học viện Chính trị khu vực II.
  * Nhiệm vụ:
  - Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo Cao cấp lí luận chính trị, đại học chính trị và cao học của Học viện II.
  - Là đầu mối làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện II.
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Giám đốc phê duyệt; xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc ban hành và hướng dẫn thực hiện thống nhất của Học viện II.
  - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc cấp và quản lí văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện II.
  - Chủ trì tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh, khai giảng, tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện II.
  - Tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng và các loại tài liệu học tập, nghiên cứu khác của các hệ lớp trực thuộc Học viện II.
  - Quản lí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỉ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.
  2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
  - Trước năm 2006, đơn vị chức năng có tên gọi là Phòng Quản lí đào tạo, thuộc các trường Đảng tiền thân, chưa có các đơn vị trực thuộc.
  - Từ ngày 04/5/2006 đến nay, đơn vị được đổi tên thành Ban Quản lí đào tạo, trực thuộc Giám đốc Học viện II.
  - Năm 2013 đến nay, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Giám đốc ra quyết định thành lập 02 phòng chức năng trực thuộc Ban Quản lí đào tạo (Phòng Quản lí học viên và Phòng Kế hoạch - Tổng hợp).
  3. Lãnh đạo đơn vị
  1.    ThS. Đặng Trường Khắc Tâm - Phó Trưởng Ban phụ trách
  2.    ThS. Bùi Thị Nguyệt Thu - Phó Trưởng Ban
  3.    ThS. Phạm Thành Long - Phó Trưởng Ban
  4.    ThS. Nguyễn Thị Trâm - Phó Trưởng Ban
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  Năm học 2011-2012: Tập thể lao động xuất sắc
  Năm học 2013-2014: Tập thể lao động xuất sắc
  Năm học 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc
                    Cờ thi đua cấp Bộ
  Năm học 2015-2016: Tập thể lao động tiên tiến
  5. Địa chỉ liên hệ
  Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lí đào tạo
  - Phòng 305
  - Sđt nội bộ: 305
  - Địa chỉ email: tamdtk@hcma2.edu.vn; ban_qldt@hcma2.edu.vn
  Phó Trưởng Ban Quản lí đào tạo
  - Phòng 302, 304, 310
  - Sđt nội bộ: 302, 304, 310
  - Địa chỉ email: ban_qldt@hcma2.edu.vn
  Phòng Quản lí học viên
  - Phòng 303
  - Sđt nội bộ: 303
  - Địa chỉ email: ban_qldt@hcma2.edu.vn

   wpThuVienPhimTuLieuQuocHoi

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 694
  • Tháng hiện tại: 14878
  • Tổng lượt truy cập: 22549896