Thông tin về Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  13/07/2017 12:00 AM


  THÔNG TIN VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC


  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học ngắn hạn và dài hạn của Học viện Chính trị khu vực II. Tổ chức quản lí các hoạt động khoa học của các đơn vị trong Học viện. Kiểm tra hoạt động khoa học các đơn vị khi được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ. Thực hiện chỉ đạo của Vụ Quản lí khoa học về nghiệp vụ quản lí hoạt động khoa học. Tham gia nghiên cứu khoa học.
  2.  Các giai đoạn phát triển
  Ban Quản lí khoa học, Học viện II được thành lập năm 1990, với tên gọi Phòng Quản lí khoa học trên cơ sở hợp nhất các Trường Đảng Trung ương. Đến năm 2004 đổi tên thành Ban Quản lí khoa học.
  3. Lãnh đạo đơn vị
  ThS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng Ban phụ trách
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị:
  Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tặng bằng khen cho “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2011- 2012”
  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013”
  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013-2014”
  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015”
  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua cho “Đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiêu biếu xuất sắc cấp bộ”
  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016”
  5. Địa chỉ liên hệ
  - Phòng: 610
  - Sđt: (84-8) 3896 6704 - số nội bộ 610
  - Email: ban_qlkh@hcma2.edu.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 236
  • Tháng hiện tại: 22532
  • Tổng lượt truy cập: 22685431