Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020

  06/07/2020 11:13 AM


  Chiều ngày 04/7/2020, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Lễ Bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020.

  Dự Lễ Bế giảng, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí Phó Giám đốc: TS. Phan Công Khanh, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; cùng lãnh đạo các khoa, phòng, ban, giảng viên, nghiên cứu viên và toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Lễ Bế giảng

  Phát biểu tại Lễ Bế giảng, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, sau hơn 08 tháng tích cực giảng dạy và học tập, mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng chúng ta đã hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ chương trình đào tạo đặt ra. Đồng chí khẳng định, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra 01 trong 09 biểu hiện để nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cũng đề ra nhiệm vụ “thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ” trong thời gian tới. Nhiệm vụ này đã được Đảng tin cậy, giao phó cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc, trong đó có Học viện Chính trị khu vực II. Với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị khu vực II luôn xác định đào tạo Cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu. Trong những năm qua, việc tổ chức đào tạo chương trình Cao cấp lý luận chính trị ngày càng được triển khai một cách nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đó là việc hoàn thiện chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Phát huy truyền thống, Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục xây dựng một trường Đảng đúng nghĩa và đúng với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, qua đó hoàn thành sứ mệnh chính trị được giao.

  Tiếp đó, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn yêu cầu các đồng chí học viên lưu tâm một số vấn đề sau: tiếp tục học tập, nghiên cứu làm giàu tri thức lý luận chính trị; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh hoạt tại địa phương; tiếp tục tu dưỡng rèn luyện bản thân; đóng góp, làm giàu hơn tri thức lý luận, luôn xứng đáng là những cán bộ, đảng viên được rèn luyện từ những chương trình chất lượng của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Đại diện học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020 phát biểu cảm tưởng tại Lễ Bế giảng

  Đại diện cho các đồng chí học viên của khóa học, đồng chí Phạm Thành Nhân (lớp A111) cho rằng, đây là khóa học thật đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kế hoạch học tập bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động tích cực của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, sự định hướng và truyền đạt kiến thức của các thầy cô giáo, sự nỗ lực hết mình của các đơn vị chức năng, hoạt động giảng dạy và học tập đã chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến nên kế hoạch học tập vẫn đảm bảo tiến độ. Đồng chí cũng khẳng định, môi trường học tập tại Học viện Chính trị khu vực II đã góp phần rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi học viên, góp phần tu dưỡng phẩm chất, đạo đức công vụ của người lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Ngoài việc cung cấp kiến thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua hoạt động thảo luận ở các môn học, học viên được rèn luyện tính chủ động trong giải quyết các vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình của học viên cũng được nâng cao. Hệ thống kiến thức nền tảng về lý luận chính trị được học tại Học viện Chính trị khu vực II đã giúp học viên củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học và năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực tiễn công việc. Thay mặt cho toàn thể học viên của khóa học, đồng chí Phạm Thành Nhân gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II và quý thầy, cô giáo.

  Kết thúc khóa học, có 60 học viên đạt loại giỏi (chiếm 8,84%), 619 học viên đạt loại khá (chiếm 91,16%), không có học viên xếp loại trung bình. Đặc biệt, có 40 đồng chí được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tặng Giấy khen “học tập giỏi, rèn luyện tốt”; 36 đồng chí được tặng Giấy khen “có thành tích trong phong trào học tập và rèn luyện” và 4 tập thể lớp (A109, A110, A114, A118) được tặng Giấy khen “có thành tích tốt trong phong trào học tập và rèn luyện”.

  Một số hình ảnh tại Lễ Bế giảng:

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và PGS. TS Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020

  PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Giấy khen cho đảng viên có nhiều thành tích trong hoạt động của chi bộ các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020 

  Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Giấy khen “học tập giỏi, rèn luyện tốt” cho học viên tiêu biểu trong các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020

  Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Giấy khen “có thành tích trong phong trào học tập và rèn luyện” cho học viên tiêu biểu trong các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A109 đến A122, khóa học 2019 - 2020 

  Lễ Bế giảng kết thúc vào chiều cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; Ảnh: Hoài Thương, Đức Anh, Duy Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 13
  • Tháng hiện tại: 5349
  • Tổng lượt truy cập: 22764206