Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A123, khóa học 2020

  19/02/2020 03:52 PM


  Sáng ngày 18/02/2020, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A123, khóa học 2020.

  Dự buổi lễ có PGS. TS Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng tại Học viện, các thầy giáo, cô giáo và 45 học viên lớp A123. Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

  Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A123, khóa học 2020

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang rất cần đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, việc học tập và nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra và tiến đến Đại hội XIII, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong. Đồng chí tin tưởng rằng, các đồng chí học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A123, khóa học 2020 sẽ đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể lớp hình mẫu về kỷ cương, hiệu quả trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành; thực hiện nghiêm túc mọi quy chế, quy định của Học viện; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của môi trường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, cho Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Lễ khai giảng

  Đại diện lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Long An sẽ tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

  Đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu đại diện học viên, đồng chí Võ Tấn Lộc bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường Đảng mang tên Bác, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ chính trị mà mỗi đồng chí học viên phải hoàn thành để nâng cao hơn nữa năng lực công tác, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị, tỉnh nhà”. Đồng chí hứa sẽ nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế Học viện, gương mẫu trong văn hóa ứng xử, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt khóa học.

  Đại diện học viên, đồng chí Võ Tấn Lộc phát biểu tại Lễ khai giảng

  Chương trình đào tạo lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung A123, khóa học 2020 kéo dài 08 tháng. Chương trình học sẽ tập trung trang bị, hệ thống hóa các kiến thức về khoa học chính trị; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng lực lãnh đạo quản lý; nâng cao kĩ năng phát hiện, xử lý những vấn đề cho các học viên mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước đặt ra./.

  Tin và ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 118
  • Tháng hiện tại: 2754
  • Tổng lượt truy cập: 22665998