Bế giảng Lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị HC.07.2019 tỉnh Long An, hệ không tập trung, khóa học 2019

  04/12/2019 02:31 PM


  Chiều ngày 28/11/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Long An tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị HC.07.2019 tỉnh Long An, hệ không tập trung, khóa học 2019.

  Dự Lễ bế giảng có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Long An; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Long An và các đồng chí học viên lớp HC.07.2019.

  Phát biểu bế giảng lớp học, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn trân trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đồng chí học viên. Nhân dịp này, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã có những chia sẻ về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực II. Cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, tiếp tục nỗ lực, sáng tạo với trọng tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong những năm qua, Học viện Chính trị khu vực II vẫn bền bỉ, nghiêm túc, thực chất trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng một trường Đảng theo đúng nghĩa và đúng theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

  Kết thúc khóa học, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đề nghị các đồng chí lưu tâm đến một số vấn đề, như: cần tiếp tục học tập, cập nhật, tích lũy để làm giàu hơn tri thức lý luận chính trị của mình, như là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời; vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những kiến thức khoa học chính trị, khoa học pháp lý đã thu nhận được trong chương trình học vào trong hoạt động thực tiễn, sinh động tại địa phương, vị trí công tác và cuộc sống. Đồng thời, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục quan tâm, đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực II trong thời gian tới.

  Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị khu vực II đã tích cực phối hợp, hỗ trợ giúp Long An tổ chức thành công lớp học này. Đồng thời, mong muốn Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Long An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới.

  Đối với các đồng chí học viên tham gia khóa học, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu khi trở về đơn vị, địa phương công tác phải có trách nhiệm cao, tham gia cùng với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị thật tốt các nội dung liên quan đến đại hội các cấp. Cần quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đoàn kết nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, phải chủ động, tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, phù hợp với sự vận động và phát triển.

  Lễ bế giảng kết thức chiều cùng ngày./.

  Tin: Hùng Phi; ảnh: Thọ Kỳ

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 1272
  • Tháng hiện tại: 3603
  • Tổng lượt truy cập: 22762460