Sáng ngày 10/6/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.

Chiều ngày 30/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B08.CQTW và K73.B09.CĐP, khoá học 2022 - 2024.

Chiều ngày 29/5/2024, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Bến Tre và Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B07 Bến Tre, khoá học 2022 - 2024.

Chiều ngày 21/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B06 Bình Dương, khóa học 2022 - 2024.

Sáng ngày 21/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K74.A01 đến K74.A15, khóa học 2023 - 2024.

Chiều ngày 18/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (Lớp thứ hai) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1