Sáng ngày 21/09/2022, tại Trường Chính trị Tiền Giang, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Tiền Giang, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B02 Tiền Giang, khóa học 2022 - 2024.

Sáng ngày 19/9/2022, tại tỉnh Cà Mau, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3).

Chiều ngày 14/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B01, khóa học 2022 - 2024

Sáng ngày 13/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Sáng ngày 09/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã và tương đương.

Sáng ngày 06/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã và tương đương.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1