Chiều ngày 07/10, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Phước năm 2022.

Sáng ngày 04/10, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Phước năm 2022.

Chiều ngày 04/10/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh Bình Phước năm 2022.

Chiều ngày 26/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B04 Tây Ninh, khóa học 2022 - 2024.

Sáng ngày 23/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh Cà Mau năm 2022 (lớp thứ nhất).

Chiều ngày 21/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B03 Long An, khóa học 2022 - 2024.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1