Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

  15/04/2022 01:51 PM


  Sáng ngày 14/4/2022, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Cấp ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

  Tham dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Về phía Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng toàn thể học viên của khóa học.

  Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Viết Thanh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, phải tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những thông tin mới, trang bị cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý những kiến thức, kỹ năng để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị.

  Đồng chí Phạm Viết Thanh mong muốn, qua lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên ngày càng thể hiện tinh thần nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban cán sự lớp tập trung hỗ trợ học viên bằng cách điều hành tập thể thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học.

  PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Lễ khai giảng

  Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh, khóa học được khai giảng trong bối cảnh rất đặc biệt, trước hết là nước ta cơ bản kiểm soát dịch bệnh để tiến tới trạng thái bình thường mới, tạo tâm lý phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn nhân dân ta. Đồng thời, cả nước cũng như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tập trung cao độ cho chương trình phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và quyết tâm cao trong đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

  PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh mong muốn các đồng chí học viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập lý luận chính trị, tranh thủ nghiên cứu tài liệu, kết hợp trao đổi với báo cáo viên để lĩnh hội được những nội dung cốt lõi nhất, khái quát nhất trong 11 chuyên đề của khóa học, từ đó vận dụng một cách phù hợp nhất vào trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao của địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Lễ khai giảng kết thúc sáng cùng ngày./. 

  Tin: Đức Anh và ảnh: Công Hoàng, baobariavungtau.com.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1