Sáng ngày 16/02/2019, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cử nhân Tiếng Anh văn bằng 2 - Hình thức đào tạo từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực II.

Sáng ngày 12/02/2019, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức khai giảng các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung từ A103 đến A108, khóa học năm 2019.

Chiều ngày 12/12/2018, tại tỉnh Bình Thuận, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C8 Bình Thuận 2018, khóa học 2018 - 2020.

Thực hiện kế hoạch tháng 11/2018, chiều ngày 26/11/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lí luận chính trị C15 Bình Phước, khóa học 2018 - 2020.

Chiều ngày 24/11/2018, tại Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị C5 Bộ, ngành Trung ương 2018, khóa học 2018-2019.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 11/2018, ngày 14/11/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) long trọng tổ chức khai giảng Lớp Hoàn chỉnh Chương trình cao cấp lí luận chính trị HC.01.2018, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 268
  • Tháng hiện tại: 4640
  • Tổng lượt truy cập: 22388062