Chiều ngày 27/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (đối tượng 3) tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Sáng ngày 23/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (đối tượng 3) tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Chiều ngày 17/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Đồng Tháp trang trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 17/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Sáng ngày 14/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K74.B11 Tỉnh ủy Lâm Đồng, khóa học 2023 - 2025.

Sáng ngày 13/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1