Chiều ngày 30/7/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 - lớp thứ nhất theo hình thức trực tuyến.

Sáng ngày 25/6/2021, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Đồng Nai năm 2021 (lớp thứ ba) theo hình thức trực tuyến.

Chiều ngày 22/01/2021, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II tiến hành bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C14 Bình Dương, hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2020 và Kế hoạch mở Lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung C61 Thành phố Hồ Chí Minh 2020, năm học 2020 - 2022. Sáng ngày 05/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C61 Thành phố Hồ Chí Minh 2020, khóa học 2020 - 2022.

Sáng ngày 06/8, tại tỉnh Trà Vinh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh và Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí tỉnh Trà Vinh, năm 2019.

Sáng ngày 8/6/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Kiên giang tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối vối cán bộ dự nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 564
  • Tháng hiện tại: 3478
  • Tổng lượt truy cập: 164406