Chiều ngày 27/12/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh Bến Tre năm 2022.

Sáng ngày 20/12/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) (lớp thứ ba).

Chiều ngày 13/12/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3 - lớp thứ hai) tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022, chiều ngày 13/12/2022, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trường Chính trị tỉnh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B13 Lâm Đồng, khóa học 2022 - 2024.

Sáng ngày 09/12/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 tỉnh Đồng Tháp năm 2022 (lớp thứ 2)

Sáng ngày 04/12/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh Đồng Tháp năm 2022 (lớp thứ nhất)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1