Sáng ngày 31/5/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bình Phước K72.B38.BP, khoá học 2021 - 2023.

Chiều ngày 30/5/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tây Ninh K72.B37.TN, khoá học 2021 - 2023.

Sáng ngày 30/5/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 tỉnh Tây Ninh, năm 2023.

Sáng ngày 26/5/2023, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2023.

Sáng ngày 25/5/2023, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A01 đến K73.A11 khóa học 9/2022 đến 5/2023.

Chiều ngày 20/5/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (Lớp thứ hai).

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1