Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020

  06/02/2020 02:36 PM


  Kế hoạch số 02-KH/ĐU-ĐTN ngày 03/02/2020 về việc tổ chức thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020.

  Xem Kế hoạch số 02-KH/ĐU-ĐTN tại đây

  Xem Phụ lục 1 tại đây

  Xem Phụ lục 2 tại đây

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 262
  • Tháng hiện tại: 20941
  • Tổng lượt truy cập: 22621953