Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2019

  05/06/2019 08:13 AM


  Thực hiện Công văn số 517-CV/HVCTQG ngày 18/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân bổ chỉ tiêu đại học và cao học năm 2019, Học viện Chính trị khu vực II thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2019.

  Xem Thông báo số 258-TB/HVCTKVII về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại đây

  Xem Thông báo số 259-TB/HVCTKVII về việc tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) tại đây

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 343
  • Tháng hiện tại: 9786
  • Tổng lượt truy cập: 22514363