THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: DỊCH VỤ GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ KHU THỂ DỤC THỂ THAO, CĂN TIN VÀ CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH PHỤC VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II..

  19/11/2020 09:05 AM


  THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

  Tên người có tài sản  : Học viện Chính trị khu vực II

  Địa chỉ                      : 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

  THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

  Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM

  Địa chỉ                      : 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

  THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 03/12/2020

  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

  Tên tài sản                 : Dịch vụ giao khoán quản lý vận hành và khai thác dịch vụ khu thể dục thể thao, căn tin và các dịch vụ tiện ích phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện Chính trị khu vực II

  Nơi có tài sản            : 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

  Giá khởi điểm           : 11.700.000.000 đồng 

  Tiền đặt trước            : 20%

  Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 16/11/2020     

  Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 30/11/2020

  Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

  Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 30/11/2020     

  Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 02/12/2020

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 327
  • Tháng hiện tại: 31963
  • Tổng lượt truy cập: 1