Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Dịch vụ giao khoán quản lý vận hành và khai thác dịch vụ khu thể dục thể thao, căn tin và các dịch vụ tiện ích phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện Chính trị khu vực II

  02/10/2020 09:15 AM


  1. THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN
  - Tên người có tài sản: Học viện Chính trị khu vực II
  - Địa chỉ: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
   
  2. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
  - Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM - Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
   
  3. THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ
  - Tên tà sản: Dịch vụ giao khoán quản lý vận hành và khai thác dịch vụ khu thể dục thể thao, căn tin và các dịch vụ tiện ích phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện Chính trị khu vực II
  - Nơi có tài sản: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Giá khởi điểm: 11.700.000.000 đồng
  - Tiền đặt  trước: 20% giá  khởi điểm 
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 30/10/2020
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 02/10/2020      
  - Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 27/10/2020
  - Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
  - Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 27/10/2020  
  - Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 29/10/2020

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 687
  • Tháng hiện tại: 1387
  • Tổng lượt truy cập: 1289