Thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tổ chức thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020)

  04/03/2020 10:25 AM


  Xem Thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tổ chức thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020) chi tiết tại đây:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:5
  • Hôm nay: 319
  • Tháng hiện tại: 3950
  • Tổng lượt truy cập: 22595608