Thực hiện Kế hoạch đào tạo văn bằng thứ hai năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thông báo tuyển sinh hệ đại học chính trị (văn bằng thứ hai) năm 2021. Chi tiết theo file đính kèm.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 241
  • Tháng hiện tại: 7933
  • Tổng lượt truy cập: 78405