Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

  07/12/2021 06:51 PM


  Sáng ngày 07/12/2021, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến với điểm cầu ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Toàn cảnh hội nghị

  Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có đồng chí Đào Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Trường Khắc Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Phó Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Quản lý đào tạo; đồng chí Hứa Huy Hoàng – Bí thư Đoàn Học viện và toàn thể đoàn viên.

  Đồng chí Đặng Thị Yến - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II, đồng chí Đặng Thị Yến - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện đã báo cáo tổng kết những hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 trên các mặt: công tác giáo dục tư tưởng chính trị; công tác chuyên môn; công tác hoạt động phong trào; công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng. Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, đồng chí Đặng Thị Yến đã nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2022. Cụ thể là, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên, thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, chủ động phối hợp, trực tiếp tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho toàn thể đoàn viên, thanh niên Học viện.

  Đồng chí Đào Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị (hình thức trực tuyến)

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Anh Tuấn đã biểu dương, khích lệ những thành tích, sự nỗ lực, sáng tạo, chủ động của toàn thể đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị khu vực II trong năm 2021 - một năm đặc biệt với nhiều sự kiện và khó khăn lớn của Đoàn Thanh niên nói riêng, đất nước nói chung. Đồng chí nhấn mạnh 03 nhóm hoạt động mà Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II đã thực hiện tốt trong năm 2021: (1) Duy trì hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên, đoàn kết, tập trung các đoàn viên thành khối thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; (2) Gắn kết tốt hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn; (3) Tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

  Tiếp đó, đồng chí Đào Anh Tuấn đã gợi mở một số định hướng cho hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II trong năm 2022, như: gắn kết hơn nữa các hoạt động chuyên môn trong hoạt động Đoàn; tăng cường, tham gia tích cực, gắn kết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần có sự kết nối, lan tỏa các hoạt động Đoàn Thanh niên Học viện tới các đơn vị khác.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đoàn Thanh niên Học viện năm 2021. Đồng chí khẳng định, những đóng góp của đoàn viên, thanh niên Học viện trong năm 2021 đầy biến động, thách thức, khó khăn là dấu ấn khó quên và vô cùng quan trọng, đặc biệt khi Học viện Chính trị khu vực II nằm trong địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng, mất mát và đau thương do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong hoàn cảnh ấy, Đoàn Thanh niên đã cùng với Học viện xung kích, sáng tạo, dũng cảm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ quan và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tiếp nhận, phân phát 44 tấn lương thực, nông sản từ các tỉnh, thành tới tay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện và nhân dân trong vùng lân cận; trao tặng các phần quà tới tuyến đầu chống dịch; quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19…); thích ứng nhanh với tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, 02 câu lạc bộ của Đoàn Thanh niên Học viện là Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ và Câu lạc bộ Tiếng Anh BigLeap đã hoạt động khá hiệu quả, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên. Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội của Đoàn cũng đạt kết những thành tích đáng khích lệ.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng hy vọng trong năm 2022, Đoàn Thanh niên Học viên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Định hướng cho các hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian tới, đồng chí lưu ý một số vấn đề sau: (1) Bám sát hoạt động, nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực II và Đoàn Thanh niên cấp trên để hoạch định phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới; (2) Cần chú ý tới đặc điểm của đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện (số lượng đoàn viên lớn tuổi nhiều, tỷ lệ đoàn viên là đảng viên cao) để hoạch định phương hướng, nhiệm vụ phù hợp; (3) Đẩy mạnh việc học tập ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; (4) Tiếp thu tri thức mới một cách có chọn lọc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống, văn hóa của dân tộc; (5) Tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đã gửi tới các đoàn viên, thanh niên của Học viện thông điệp, cũng là hy vong, mong đợi của đồng chí với thế hệ trẻ: "sôi nổi, sáng tạo, cầu thị, trung thành".

  Đồng chí Hứa Huy Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, đồng chí Hứa Huy Hoàng đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đáp lại sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Hứa Huy Hoàng khẳng định, tuổi trẻ Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực II.

  Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II đã trao tặng TS. Đặng Trường Khắc Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Trưởng ban Quản lý đào tạo kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho tập thể Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II và 02 đoàn viên của Học viên II (đồng chí Hứa Huy Hoàng và đồng chí Đặng Thị Yến), vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 03 đoàn viên (Trần Tuấn Hinh, Nguyễn Văn Tuấn và Phạm Quang Thái), vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II cho 20 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Khắc Hiếu

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 47
  • Tháng hiện tại: 15694
  • Tổng lượt truy cập: 1