Quyết định Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện năm học 2011-2012

  13/09/2012 07:00 AM


  Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện năm học 2011-2012

   

     ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
      ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
  KHU VỰC II

   

          Số: 37-QĐ/ĐU

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và
  các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện năm học 2011-2012

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  - Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/ĐU, ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên khối cơ quan Học viện;
  - Căn cứ Hướng dẫn số 75-HD/ĐU, ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng;
  - Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ngày 17/8/2012;
  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện.

   

              BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Tặng Giấy khen cho 01 Đảng bộ bộ phận, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm học 2011-2012” và 32 đảng viên“Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012” (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Tặng Giấy khen cho 02 cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012”, gồm:
  - Ban Tuyên giáo Đảng ủy,
  - Văn phòng Đảng ủy.

  Điều 3. Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu cho mỗi đảng viên và 0,6 lần mức lương tối thiểu cho mỗi đơn vị, trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II.

  Điều 4. Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                         

   

  Nơi nhận:                                                                          
  - Như điều 4;
  - Lưu VPĐU.

   

  T/M BAN THƯỜNG VỤ
  BÍ THƯ

  (Đã ký)

  Phan Quốc Khánh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 876
  • Tháng hiện tại: 17051
  • Tổng lượt truy cập: 22736188