Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

  26/02/2021 03:40 PM


  hcma.vn - Ngày 25/02/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 được trình bày tại Hội nghị cho biết, năm 2020 công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện có nhiều đổi mới, linh hoạt, quyết liệt, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm trọng điểm với phương châm xử lý tốt những vấn đề mới đặt ra, những vấn đề đột xuất, tạo tiền đề cho sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Để chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã ban hành 13 nghị quyết, trong đó có 01 nghị quyết chuyên đề, 03 chỉ thị, 08 chương trình, 10 kế hoạch, 250 quyết định và nhiều văn bản quan trọng khác.

  Năm 2020 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy, Ban Thường vụ Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong chỉ đạo đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đề ra đầu năm; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên cơ sở bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm: “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – gương mẫu – sáng tạo – hiệu quả”. Việc tổ chức Đại hội bảo đảm phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

  Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; quan tâm công tác phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng và quy định bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy theo chương trình đề ra. Tăng cường công tác thanh tra (75 đoàn), xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, không để tồn đọng.

  Đặc biệt, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học và chỉ đạo, chủ động nghiên cứu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu để xây dựng các báo cáo khuyến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp trực tiếp vào việc soạn thỏa Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tham gia đóng góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu của 27 đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được ghi nhận và đánh giá cao, khẳng định vai trò của Học viện trong công tác lý luận và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng và đẩy mạnh, nhất là các lớp bồi dưỡng chức danh với 42 lớp được tổ chức trong năm 2020, trong đó có 3 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, 9 lớp bồi dưỡng chức danh dành cho trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức cấp tỉnh; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  Năm 2020, kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở cho thấy:toàn Đảng bộ Học viện có 06/33 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23/33 chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04/33 đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có 22/122 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99/122 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/122 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

  Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân trong công tác Đảng, nhân dịp này, 03 tập thể và 05 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; 06 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; 02 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính của Đảng; 06 đảng bộ, chi bộ được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 10 tập thể và 13 cá nhân được trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; 04 cá nhân được trao tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các

  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng tại Hội nghị

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính của Đảng tại Hội nghị

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các cá nhân 

  đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các tập thể

  đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  Các đảng bộ, chi bộ được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các cá nhân được trao tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh thành công và nguyên nhân của những thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ mà Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc nhận thức một cách đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác đảng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát chặt chẽ các nguyên tắc xây dựng Đảng đã giúp Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Học viện; đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò sáng tạo, chủ động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với sự đoàn kết, thống nhất cao.

  Bước sang năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Học viện phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tiếp tục bám sát Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần quán triệt của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với trọng tâm là chắt lọc, xây dựng các báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến nghị từ các công trình, chương trình nghiên cứu đã được nghiệm thu trong năm 2020, nhất là chương trình KX 02/16-20 “Nghiên cứu, tổng kết, đề xuất, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin – cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới” để trình Ban Bí thư, góp phần hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII là phải sớm hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở tổng kết Cương lĩnh 2011 vào năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cách mạng mới của Việt Nam và của thời đại.

  Trong đó yêu cầu việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải gắn liền với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các nội dung gắn chặt chẽ với Học viện như công tác lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để lan tỏa tinh thần mới của Đại hội XIII; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh và ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc, mọi người dân được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu Đảng ủy Học viện phải sớm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Những nhiệm vụ chính trị Học viện được giao phải được triển khai thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, gắn liền với chức năng nhiệm vụ của Học viện; bám sát tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Đồng chí Đỗ Việt Hà phát biểu tại Hội nghị

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2020. Trong đó có việc tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của cấp trên. Quá trình tổ chức đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, đầy đủ các nội dung và làm tốt, chặt chẽ quy trình nhân sự 5 bước, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện và khẳng định sẽ quán triệt sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

  Một số hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội nghị:

  TS Trương Công Đắc, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Học viện tham luận tại Hội nghị

  Đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện tham luận tại Hội nghị

  PGS,TS Đặng Quang Định, Bí thư Chi bộ Viện Triết học tham luận tại Hội nghị

  Tác giả: Ảnh: Đức Mạnh. Tin: Minh Hằng & BT

  BBT dẫn tin từ hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 433
  • Tháng hiện tại: 18185
  • Tổng lượt truy cập: 59572