Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  05/06/2020 11:38 AM


  Ngày 03/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống Trường Đảng miền Nam, đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

  Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện

  Đại hội vinh dự đón tiếp GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về tham dự và chỉ đạo Đại hội.

  Cùng tham dự Đại hội có PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phụ trách Cơ quan Đại diện phía Nam; PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Bích Lan - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại diện Ban Đảng Trung ương tại phía nam; Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III, IV; Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện Quận ủy Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện các lớp cao cấp lý luận chính trị đã và đang học tập tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí Nguyên Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II các nhiệm kỳ; nguyên là thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2015 - 2020; cùng 94 đại biểu là Đảng viên Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II.

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

  Đại hội tổ chức gồm hai phiên. Phiên thứ nhất (diễn ra buổi sáng) tập trung thảo luận, góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được mở rộng, nghiệm thu nhiều công trình có giá trị, nhiều công trình công bố quốc tế. Lần đầu tiên Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng cao, tạo được uy tín vững chắc, từng bước vươn lên trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của khu vực với việc chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hệ lớp: cử nhân chính trị, cao học, các lớp bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng kỹ năng... Đồng thời, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Học viện hiện đại, bản sắc, xứng tầm nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế. Tất cả những thành tựu cũng như những hạn chế sẽ được phân tích, đánh giá một cách thỏa đáng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc phiên thứ hai Đại hội

  Cuối phiên thứ nhất, Đại hội đã biểu quyết và thống nhất danh sách bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III.

  Tại phiên thứ hai (diễn ra buổi chiều cùng ngày), phát biểu diễn văn khai mạc phiên thứ hai Đại hội, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: Học viện Chính trị khu vực II đang đứng trước thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Học viện giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, nhằm mục tiêu đưa Học viện Chính trị khu vực II trở thành điểm sáng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại khu vực phía Nam của hệ thống Học viện, là môi trường mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng làm việc cũng như các thế hệ học viên mong muốn được học tập và rèn luyện. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

  TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Đại hội

  Tại Đại hội, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo các đoàn thể. Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Báo cáo đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung vào một số giải pháp đột phá: Lãnh đạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực làm việc, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy; lãnh đạo hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống quản lý, điều hành; lãnh đạo hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế điều hành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng mô hình quản trị thông minh tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn và đã có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy là toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng hai nhiệm vụ lớn là đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng, bản sắc trường Đảng và nghiên cứu khoa học. Đồng chí nhấn mạnh 04 kết quả nổi bật của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020), đó là: (1) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở khu vực Nam bộ có trình độ lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng; (2) Khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho các địa phương vùng Nam bộ; (3) Không ngừng lãnh đạo đổi mới hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. (4) Chú trọng, củng cố và không ngừng vun đắp văn hóa trường Đảng; nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục, học thuật hiện đại, hội nhập mang đậm nét bản sắc trường Đảng.

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo, với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới; cùng với nỗ lực chung của toàn hệ thống, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II cần tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới đồng bộ và phát triển toàn diện; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của mình để triển khai hiệu quả và cụ thể hoá Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cụ thể: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình giảng dạy theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, bảo đảm giữ vững và phát huy bản chất trường Đảng; (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, khẳng định vai trò và uy tín của Học viện Chính trị khu vực II trong thực hiện nghiên cứu đề tài, liên kết với các địa phương; (3) Phát huy truyền thống để tiếp tục vững bước đi lên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (4) Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Học viện đối với các mặt công tác thông nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề; (5) Quan tâm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, công sở hiện đại, chuyên nghiệp góp phần phát huy giá trị văn hóa Trường Đảng miền Nam; (6) Bảo đảm tính hệ thống trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực II sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

  Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Các Đại biểu bầu cử tại Đại hội

  Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực thực tiễn, thể hiện tính kế thừa và đổi mới; bầu chọn được 16 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II nhiệm kỳ 2020 - 2025, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Đại hội. Đồng chí cho rằng đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn. Đồng chí xin hứa và quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: (1) Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và triển khai thực hiện chỉ đạo của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng; (2) Tiếp tục kế thừa giá trị, tinh thần đoàn kết của nhiều thế hệ, để giúp cho sự nghiệp Học viện Chính trị khu vực II không ngừng vươn lên và phát triển. (3) Ra sức rèn luyện về chuyên môn, đạo đức, thực hành ứng xử văn hóa trường Đảng, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, mong muốn toàn thể Đảng viên cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với tên gọi Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II.

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu tại Đại hội

  Phát biểu Bế mạc Đại hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khẳng định, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 14 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với những kết quả trên, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu bế mạc Đại hội

  Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón tiếp và lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II trong nhiệm kỳ tới; những ý kiến chỉ đạo của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng là căn cứ quan trọng để Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

   

  Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Đại hội kết thúc vào chiều cùng ngày./.

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Hoài Thương, Duy Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 576
  • Tháng hiện tại: 576
  • Tổng lượt truy cập: 18891