Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  18/01/2021 07:06 AM


  hcma.vn - Sáng ngày 15/01/2021, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban chuyên đề, công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các cán bộ chuyên trách công tác công đoàn trên toàn hệ thống Học viện.

  Điều hành Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do Thường trực Công đoàn Học viện trình bày cho thấy: Năm 2020 -  năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III (2020-2025). Đây cũng là thời gian, thế giới và Việt Nam phải ứng phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt miền Trung, tác động nhiều mặt đến kinh tế - xã hội của nước ta, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

  Trong bối cảnh đó, các cấp Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Công đoàn Viên chức Việt Nam, bám sát chủ đề hoạt động của năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” kịp thời điều chỉnh hình thức, nội dung các hoạt động chung, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

  Năm 2020, Công đoàn Học viện đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn trên cả ba phương diện: Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách với sự phân công trách nhiệm của từng cấp công đoàn, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ). Việc tham gia của tổ chức Công đoàn đã góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.

  Công tác tuyên truyền, động viên CBCCVCLĐ tích cực tham gia học tập, nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Công đoàn Học viện quan tâm triển khai. Trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng ; vận động, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, phổ biến về nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW “về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác  các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được chú trọng.

  Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, bằng nhiều hình thức, các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, quán triệt, động viên CBCCVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện về phòng, chống dịch bệnh; tham gia bồi dưỡng và thực hành phương pháp giảng dạy, làm việc trực tuyến đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” đã đi vào nền nếp trong CBCCVCLĐ; gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… Ý thức của CBCCVCLĐ trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan ngày càng được nâng cao.

  Trong các hoạt động vì an sinh xã hội, trong năm 2020, hệ thống Công đoàn Học viện đã trao tặng 04 căn nhà tình nghĩa, đóng góp với Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng 02 căn nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí Công đoàn. Tham mưu tổ chức vận động CBCCVCLĐ toàn hệ thống Học viện (mỗi người tối thiểu 01 ngày lương) và học viên Học viện ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt năm 2020, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III đã kêu gọi “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng”.

  Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân trong toàn Học viện cũng đã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt bằng nhiều hình thức khác nhau như Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - chủ đề “San sẻ yêu thương vì miền trung ruột thịt”, Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ủng hộ các sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ …Vận động các nhà tài trợ, học viên của Học viện ủng hộ cho đồng bào nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các địa phương, tổng số tiền là: 4 tỷ 327 triệu đồng và 1500 tấn xi măng; vận động các nhà tài trợ hỗ trợ nguồn vốn 6,5 tỷ đồng xây dựng Trường Trung học cơ sở nhằm hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, v.v..

  Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, kế hoạch công tác năm 2020, Công đoàn Học viện chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở. Coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm nền tảng cho hoạt động công đoàn, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; thực hiện chính sách động viên hợp lý về vật chất, tinh thần; bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ công đoàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn…

  Năm 2021, năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, toàn hệ thống Công đoàn Học viện xác định tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2021.

  Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu của Công đoàn Học viện trong năm 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, mưa lũ ở miền Trung, Công đoàn Học viện đã kịp thời, chủ động, tham mưu triển khai các biện pháp thực thi nhiệm vụ hiệu quả, sáng tạo, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị Công đoàn Học viện cần phát huy những thành tích đã có; chủ động xây dựng kế hoạch và phát động thi đua bám sát các hoạt động chính trị lớn của Đảng và Nhà nước; chú trọng triển khai các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, v.v…

  Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao thành tích và nỗ lực của Công đoàn Học viện trong năm 2020 – năm có nhiều sự kiện và dấu mốc quan trọng; qua đó khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của Công đoàn trong sự phát triển chung của Học viện.

  Nhấn mạnh bối cảnh đặc thù và nhiệm vụ năm 2021, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu Công đoàn Học viện cần căn cứ vào các hoạt động chính trị lớn của Đảng, Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp công đoàn; cũng như tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Công đoàn Việt Nam phát động một cách hiệu quả, thiết thực, khẳng định rõ sắc thái Công đoàn Học viện.

  Tác giả: Tin: BT; Ảnh: Mạnh Thắng

  (BBT dẫn tin từ hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 255
  • Tháng hiện tại: 7947
  • Tổng lượt truy cập: 78419